Jesteś tutaj

15 stycznia 2021

15 stycznia 2021 roku w Białymstoku, firma Nafibud S.A. podpisała umowę z Pocztą Polską S.A. na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych na terenie działania Regionu Pionu Infrastruktury w Białymstoku na terenie powiatów: białostockiego, grodzkiego – Białystok, siemiatyckiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sokólskiego.