Jesteś tutaj

15 września 2022

15 września 2022 roku firma Nafibud S.A. podpisała umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania ,,Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V - Modernizacja pomieszczeń zespołu wejścia głównego na poziomie wysokiego parteru obejmującego gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pomieszczenie sekcji statystyki i dokumentacji medycznej oraz pomieszczenia pomocnicze".