Jesteś tutaj

16 grudzień 2020

16 grudnia 2020 roku w Warszawie, firma Nafibud S.A. podpisała umowę z Miastem Stołecznym Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy wewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Strzeleckiej 31 w Warszawie.