Jesteś tutaj

Roboty budowlane na terenie należącego do Urzędu do Spraw Cudzoziemców ośrodka w Lininie

Termin realizacji: 07.04.2020 - 04.12.2020
Inwestor: Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców
Wartość kontraktu: 1 842 520,92 zł netto

Lokalizacja: Góra Kalwaria
Przedmiot umowy: Wykonanie robót budowlanych na terenie należącego do Urzędu do Spraw Cudzoziemców ośrodka w Lininie.