Jesteś tutaj

Wykonanie prac remontowych oraz modernizacyjnych budynku KW PSP

Wykonanie prac remontowych oraz modernizacyjnych budynku KW PSP w Warszawie mieszczącego się w Pionkach przy ul. Przemysłowej.

Data realizacji : prace remontowe : 22.12.2015 , prace modernizacyjne : 02.06.2016 r.

Inwestor : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

ul. Polna 1  00-622 Warszawa